Felvételi tájékoztató 2015/16

 • PDF
 • Nyomtatás

Középiskolánk a 2015/2016-os tanévben
az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kínálja:

Nyolcadikos tanulóknak:

 • Négyosztályos gimnázium (tagozatkód: 01)
 • Nyelvi előkészítő (1+4) gimnáziumi osztály (tagozatkód: 03)

Hatodikos tanulóknak:

 • Hatosztályos gimnázium (tagozatkód: 02)

 

Négyosztályos gimnázium
(tagozatkód: 01)

 • Ezt az osztálytípust elsősorban a jól tanuló diákoknak javasoljuk.
 • Az angol nyelv, a német nyelv és az informatika oktatása magasabb óraszámban folyik.
  Cél: az emelt szintű érettségi vizsga letétele.
 • Speciális tantárgy az emberismeret, etika.
 • A diákokat a 11. és 12. évfolyamon az általuk választott tantárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel.
 • A gimnazisták két idegen nyelvet tanulnak:
  Első nyelv: angol vagy német;
  Második nyelv: angol, német, olasz, francia, orosz.

 

Hatosztályos gimnázium
(tagozatkód: 02)

 • A képzési forma legfőbb célja a főiskolai és egyetemi felvételre való felkészítés.
 • Az oktatás az új Kerettantervre épül.
 • 9. évfolyamtól a tanulók érdeklődési körük szerint humán és reál csoportban folytatják tanulmányaikat. (Emelt óraszámban tanulják a magyart, illetve a matematikát.)
 • Az angol nyelv, a német nyelv és az informatika oktatása magasabb óraszámban történik.
  Cél: az emelt szintű érettségi vizsga letétele.
 • Speciális tantárgy az emberismeret, etika.
 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon az általuk választott tantárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel.
 • 7. és 8. osztályban a diákok egy idegen nyelvet tanulnak (választható: angol, német).
  9. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező (második nyelvként választható: német, angol, olasz, francia, orosz).

Nyelvi előkészítő
(1+4) gimnáziumi osztály

(tagozatkód: 03)

 • Ezt az osztálytípust azoknak az angol nyelvet tanuló, a nyelv iránt fokozottan érdeklődő diákoknak ajánljuk, akik előrehozott közép- vagy emelt szintű érettségit, illetve középfokú nyelvvizsgát kell majd tenniük.
 • A nyelvi előkészítő évfolyamon (9/NY)
  • az első idegen nyelv (angol nyelv) oktatása heti 15 órában folyik;
  • a második idegen nyelvet (német, olasz, francia, orosz) heti 3 órában tanítjuk;
  • informatikát heti 4 órában tanítunk;
 • A nyelvi előkészítő osztály után
  • speciális tantárgy az emberismeret, etika;
  • a tanulókat a 11. és 12. évfolyamon az általuk választott tantárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel.

 

A jelentkezés ütemterve:

I. A központi írásbelire jelentkezés határideje:

2014. december 9. (kedd)

Jelentkezni formanyomtatványon lehet.

 • Beszerezhető az általános iskolában.
 • A hatodikosoknak a középiskola ad Jelentkezési lapot!

II. Központi írásbeli vizsga:

 • a hatodikosoknak:
  2015. január 17. (szombat) 1000
 • a nyolcadikosoknak:
  2015. január 17 (szombat) 1000

Pótló központi írásbeli vizsga:
2015. január 22. (csütörtök) 1400

III. Jelentkezési határidő a középiskolákba:

2015. február 13. (péntek)

 • Nyolcadikos diákok esetében az általános iskola a Tanulói adatlap egy példányát a Felvételi Központnak, a tanulók Jelentkezési lapjait pedig az egyes középfokú iskoláknak küldje meg!
 • Hatodikos tanuló esetében a szülő a Tanulói adatlapot a Felvételi Központnak, a Jelentkezési lapot a középfokú iskolának küldje meg! (A hatodikosoknak a középiskola ad formanyomtatványt.)

IV. Szóbeli meghallgatás – angol nyelvi társalgás (a nyelvi előkészítő osztályba jelentkezőknek):

2015. február 19. (csütörtök) 1230

I. pótló szóbeli: 2015. február 27. (péntek) 1410
II. pótló szóbeli: 2015. március 2. (hétfő) 1410

 

Egyéb információk:

 • Iskolalátogatás: Októbertől – előzetes bejelentkezés alapján – délutánonként folyamatosan.
 • Nyílt napok délelőtti bemutató foglalkozásokkal
  • (A bemutató órákra október közepétől lehet regisztrálni az iskola honlapján: www.bogim.hu)
 • Nyílt nap – bemutató foglalkozásokkal – a nyelvi előkészítő osztályba jelentkezőknek:
  2014. november 7. (péntek) 1230
 • Iskolánk alapítványa, a dr. Pártos Lóránt alapítvány, felvételi előkészítőt hirdet.
  Részletek a honlapon olvashatóak!
 • A 2014. évi felvételi vizsgák feladatsorai megtekinthetők a www.oktatas.hu honlapon! (Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás)
 • A köznevelési törvény 56.§ (1.) bekezdésében meghatározott tanulók esetében a központi írásbeli vizsgán a leadott orvosi szakvéleményben foglaltaknak megfelelően járunk el (pl. többlet idő biztosítása, számológép használata, stb.).
 • Iskolánk Szakmai alapdokumentumában sajátos nevelési igényű tanuló nevelése és oktatása nem szerepel.

 

Felvételi követelmények:

Négyosztályos gimnázium

Hozott pontszám:                                         50
Központi írásbeli pontszáma:              50+50=100
Elérhető összesen:                                  150   pont

(A négyosztályos gimnáziumba jelentkezőknek felvételi beszélgetést nem tartunk.)

 

Nyelvi előkészítő (1+4) gimnáziumi osztály

Hozott pontszám:                                         70
Központi írásbeli pontszáma:              50+50=100
Szóbeli meghallgatás (angol nyelvi társalgás)     30
Elérhető összesen:                                 200   pont

Az angol nyelvi társalgás témakörei:

 1. Introduce yourself
 2. Family and friends
 3. Daily routine
 4. Your house/flat
 5. Hobbies and pets
 6. Free time activities
 7. Celebrations
 8. Your school
 9. Weather and seasons
 10. Your last holiday
 11. Shopping
 12. Meals and eating out
 13. Your village/town

 

Hatosztályos gimnázium

Hozott pontszám:                                         50
Központi írásbeli pontszáma:              50+50=100
Elérhető összesen:                                  150   pont

(A hatosztályos gimnáziumba jelentkezőknek felvételi beszélgetést nem tartunk. A Jelentkezési laphoz kérjük csatolni a félévi értesítő másolatát.)

Ócsa, 2014. október 1.

Talapka Józsefné
igazgató

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

Adó 1%

Kérjük,
adójának
1%-ával
támogassa
Ön is iskolánk alapítványát!


Dr. Pártos Lóránt Alapítvány

18677203-1-13

Részleteket itt talál.

Köszönjük!

QR-kódunk

Secured by Siteground Web Hosting